چاپ خبر
دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شایستگان یکشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
سخن روز

یادم باشد که : 

سعی کنم آنقدر کامل باشم که بزرگترین تنبیه من برای دیگران ، گرفتن خودم از آنها باشد .

انتهای پیام/.