چاپ خبر
دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شایستگان یکشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
سخن روز

یادم باشد که :

خوشبختی یعنی منتظر شادی های بزرگ نماندن و لذت بردن از تمام چیزهای کوچک

انتهای پیام/.