چاپ خبر
دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شایستگان یکشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
سخن روز

یادم باشد که : 

اگر تمام شب را بخاطر از دست دادن خورشید گریه کنم ، فرصت دیدن ستاره ها را از دست خواهم داد .

انتهای پیام/.