چاپ خبر
دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شایستگان یکشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
سخن روز

یادم باشد که : 

اشرف مخلوقات بودنم پیشکش ، 
انسان بمانم هنر کرده ام .

انتهای پیام/.