چاپ خبر
دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شایستگان یکشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
سخن روز

یادم باشد که :

گاهی خدا آن قدر صدایم را دوست دارد که سکوت می کندتا من بارها بگویم

خدای من

خدای من
 

انتهای پیام/.