چاپ خبر
دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شایستگان جمعه, ۲۹ آذر ۱۳۹۲
سخن روز

یادم باشد که : 

رو به " نور "بایستم تا تصویر زندگیم " سیاه " نشود.

انتهای پیام/.