4 تیر 1398

مولف:
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )

28 اردیبهشت 1393

سخن روز

یادم باشد که :

بسیاری از آنچه امروز دارم ، همان دعاهایی است که روزی فکر میکردم خدا آنها را نمی شنود.

مولف: ژاله محمدی
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )

28 اردیبهشت 1393

سخن روز

یادم باشد که :

گاهی خدا آن قدر صدایم را دوست دارد که سکوت می کندتا من بارها بگویم

خدای من

خدای من
 

مولف: ژاله محمدی
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )

28 اردیبهشت 1393

سخن روز

یادم باشد که : 

اشرف مخلوقات بودنم پیشکش ، 
انسان بمانم هنر کرده ام .

مولف: ژاله محمدی
1  نظر
رتبه مطلب: 5
(1 نظر )

28 اردیبهشت 1393

سخن روز

یادم باشد که : 

اگر تمام شب را بخاطر از دست دادن خورشید گریه کنم ، فرصت دیدن ستاره ها را از دست خواهم داد .

مولف: ژاله محمدی
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )

28 اردیبهشت 1393

سخن روز

یادم باشد که :

خوشبختی یعنی منتظر شادی های بزرگ نماندن و لذت بردن از تمام چیزهای کوچک

مولف: ژاله محمدی
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )

28 اردیبهشت 1393

سخن روز

یادم باشد که : 

حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است .
هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر می گردد .

دکتر حسابی

مولف: ژاله محمدی
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )

28 اردیبهشت 1393

سخن روز

یادم باشد که :

شاید شبی آنچنان آرام بگیرم که دیدار صبح فردا ممکن نباشد ،
پس به امید فرداها محبتهایم را ذخیره نکنم .

مولف: ژاله محمدی
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )

28 اردیبهشت 1393

سخن روز

یادم باشد که : 

سعی کنم آنقدر کامل باشم که بزرگترین تنبیه من برای دیگران ، گرفتن خودم از آنها باشد .

مولف: ژاله محمدی
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )

5 دی 1392

سخن روز

یادم باشد که : 

کسی که در برابر خداوند زانو می زند ، می تواند دربرابر هر کسی ایستادگی کند 

مولف:
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2  3  4 
  بعدی
صفحه 1 از 4