اخبار/مقالات  
نمونه سئوال نهایی فصل اول

گزارش فعاليت آزمايشگاهي كلاس هاي ٢٠١،٢٠٤،٢٠٥ توسط دبير شيمي خانم معاف
  گزارش فعاليت آزمايشگاهي كلاس هاي ٢٠١،٢٠٤،٢٠٥ توسط دبير شيمي خانم معاف روز چهار شنبه ٩٤/١١/١١٤ دبيرستان نمونه دولتي فرزانگان آزمايش مقايسه پيوند فلزي و واكنش پذيري عناصر گروه اول و دوم جدول تناوبي و تشخيص گاز هيدروژن و معادله واكنش ها و تشخيص محيط قليايي با شناساگر تورنسل و فنل فتاليين با مشاركت فعال دانش آموزان

آزمایش DNE موز
آزمایش استخراج DNAموز امروز در آزمایشگاه برای دانش آموزان پایه سوم انجام شد ودانش آموزان از نزدیک روش استخراج DNAرامشاهده کردن