خانم خان محمدی  
متن را وارد نمایید
     
  خانم اصغرلو  
متن را وارد نمایید
     
  خانم خدایاری  
متن را وارد نمایید
     
  خانم فریبا حسنی  
پست الکترونیک par.javan@gmail.com
سوابق تحصیلی
لیسانس دبیری جغرافیا
فوق لیسانس اقلیم-هیدرولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
سوابق کاری
تدریس در دبیرستان های حکمت،کوثر،شاهد راه زینب،شاهد تهذیب، نمونه فرهنگ، نمونه فرزانگان
حضور درگروه آموزشی زمین و جغرافیا
تالیفات و سابق پژوهشی
پایان نامه لیسانس:مطالعه و بررسی اثر آلاینده بر انسان
پایان نامه فوق لیسانس:راهکارهای ایجاد یک مرکز آموزشی موفق
روزهای حضور
شنبه الی چهارشنبه