خانم جنتی فر  
پست الکترونیک Sjanatifar@gmail.com
سوابق تحصیلی
کارشناسی   زیست شناسی سلولی ومولکولی (میکروبیولوژی) دانشگاه قم 
سوابق کاری
دبیر  علوم زیستی  وبهداشت در پایه های اول و دوم در مدارس شهر های قم و کرج 
دبیر  علوم زیستی  وبهداشت در پایه های اول و دوم و سوم در مدرسه اندرزگو و نمونه دولتی فرزانگان
تالیفات و سابق پژوهشی
تدریس هوشمند درس زیست شناسی در تمام پایه ها
تولید محتوای الکترونیکی درس علوم زیستی وبهداشت با همکاری گروهی از دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی فرزانگان
دارای گواهی نامه ی پایان دوره آموزشی    ISO – 9001 : 2008 با رویکرد آموزشی2IWA با درجه ی عالی
کسب تقدیرنامه ازجناب آقای یوسف نوری ، رئیس مرکزآماروفناوری اطلاعات وارتباطات به منظورتولید محتوای الکترونیکی وتدریس به شیوه های نوین
احراز مقام اول رشته ی حفظ وترجمه ی جزء 30 قرآن کریم درمرحله نهایی هفتمین دوره ی مسابقات سراسری ، آموزشی قرآن وعترت (علیه السلام)
احرازمقام دوم در رشته ی قراﺌت قرآن کریم در مرحله ی مقدماتی هشتمین دوره ی مسابقات سراسری ، آموزشی قرآن وعترت (علیه السلام)
روزهای حضور
شنبه /یکشنبه/ دوشنبه/ سه شنبه