خانم عبدالملکی  
متن را وارد نمایید
     
  خانم فرزانه درودی  
پست الکترونیک F.DORUD14@GMAIL.COM
سوابق تحصیلی
لیسانس ریاضی محض
سوابق کاری
 22سال مدرس دروس مختلف ریاضی
تالیفات و سابق پژوهشی
ریاضی در تحقیق در عملیات
سی دی آموزشی از درس حسابان
جزوات آموزشی ،جمع بندی دروس ریاضی3-آمار و هندسه
پروژه آمار توصیفی 
روزهای حضور
شنبه / یکشنبه/چهارشنبه
     
  خانم فاطمه  کیایی  
متن را وارد نمایید
     
  خانم اعظم معرف  
پست الکترونیک  
سوابق تحصیلی
لیسانس ریاضی محض
سوابق کاری
  مربی تربیتی و معلم دینی ابتدایی و راهنمایی
  دبیر ریاضی راهنمایی و مدیر دروس
  دبیر شاخه ریاضیات دبیرستان
تالیفات و سابق پژوهشی
پژوهش : چه کنیم تا دانش آموزان را به درس ریاضی علاقمند کنیم؟
روزهای حضور
شنبه / دوشنبه/ سه شنبه/چهارشنبه